StartsideTeaterMusikkBilledkunstKaféNyheterLenkerKontakt

psykisk helse
KULTURHUSET I Oslo
teater - musikk - billedkunst - kafé

Et unikt sted
- et nytt initiativ innen psykisk helse og i Europa
- teater, musikk, billedkunst og kafé
- et rikt tilbud for brukere og publikum.

Vi vil etablere et kulturhus sentralt i Oslo som er byomfattende og som er spesielt tilrettelagt for mennesker med psykiske helseproblemer og åpent for publikum.

Her blir det reelle arbeidsplasser og opplæring i kulturelle aktiviteter for mennesker som har hatt eller har en psykisk sykdom dvs at Kulturhuset skal drives av mennesker med psykiske helseplager sammen med profesjonelle kultur-og helsearbeidere for mennesker med psykiske helseplager.

Dette blir et sted med mangfold, kollektivt ansvar og innflytelse, åpenhet og respekt for enkeltindivider, uavhengig av alder, kjønn og kulturbakgrunn. Her skal kunsten vises fram og selges og mat serveres.

Vi vil etablere et flerkulturelt hus for voksne, ungdom, barn og pårørende hvor fokus på kreativitet står sentralt, men hvor deltakelse, inkludering og trygghet er sentrale elementer i husets ideologi og driftsprofil. Huset bidrar til å forbedre arbeidsevnen eller livskvaliteten, eller helst begge deler!

Huset baseres i utgangspunktet på tre kunstarter: teater, musikk og billedkunst. Det skal dessuten romme en kafé med arbeidsplasser knyttet til kafédriften.

Huset skal drive en utadrettet virksomhet med åpningstider slik som på andre ”vanlige” kafeér, teaterforestilling for det brede publikum, både barn og voksne, konserter, musikkinnspilling, og billedkunst med både salg og gallerivirksomhet. Utleie/flerbruk av våre scener alla Litteraturhuset og seminarvirksomhet vil være en del av huset. Bredden i dette tilbudet er unikt.

”Målet er å være der for andre og på veien hjelper jeg meg selv!” Alle skal kunne yte noe for andre. Dette har vi erfaringer med.

Møteplass
Ensomhet er et problem for mange i Oslo, og personer med psykiske helseproblemer i særdeleshet. Kulturhuset skal derfor ha en viktig funksjon som arena der en skal ha mulighet for å etablere vennskap og personlige nettverk med andre i samme situasjon og/eller andre som også verdsetter kunstneriske aktiviteter. Både gjennom aktiviteter, arbeid i kaféen og andre sosiale arrangementer ønsker initiativtakerne bak Kulturhuset å legge til rette for at mange gode og nye vennskap oppstår mellom menneskene i målgruppen.

Se til Bergen
I Bergen finnes i dag ulike tiltak som har dette mål for øyet! Det startet som prøveprosjekter med ”Amalie Skrams hus” og "Galleri VOX”. Erfaringene viste etter hvert resultater i form av færre opphold på institusjoner,forebedret allmenntilstand og i noen tilfeller også en ny sjanse i arbeidslivet. Tiltakene er i dag en integrert del av ettervernsarbeidet i Bergen.

Invitasjon til samarbeid
Kulturhuset har dialog med organisasjoner, DPS'er og bydeler som trenger plasser til alle dem som i dag mangler et rehabiliteringstilbud. Støtt opp i arbeidet med å gi hele Oslo et sårt tiltrengt tilbud til dem som trenger det mest!

Kulturhuset handler om verdiskapning:

  • Kompetansebygging, personlig vekst og videreutvikling
  • fellesskap med andre
  • åpenhet for nye muligheter/erfaringer
  • kunst som uttrykksmiddel og bindeledd
  • kreative aktiviteter og meningsfylt arbeid
  • hjelp til selvhjelp
Sist oppdatert torsdag 12. april 2012 11:42
 

KONTAKT
Mobil: 959 07 969
eduard.myska@
kulturhuset.oslo.no

Vil du lese mer om
Kulturhuset i Oslo?
Last ned vår brosjyre!

Forretningsplan
Intensjonsavtale
Tidl. brosjyre

Copyright © 2009 www.kulturhuset.oslo.no